ሰዋዊው መፅሓፍ -
ተነባቢው ሰው አቶ አሊ ሁሴን ሰይድ

 
የመጀመሪያው ከፍል
ክፍል ሁለት
ከክፍል ሁለት የቀጠለ
ክፍል ሦሥት
ክፍል አራት
ክፍል አምስት